Near Boundary Acoustic Streaming in Ni-Fe alloy electrodeposition control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Near Boundary Acoustic Streaming in Ni-Fe alloy electrodeposition control

Abstrakt

Silny wpływ na osadzanie elektrochemiczne stopów metali mają zjawiska występujące w warstwie dyfuzyjnej, modyfikujące rozkład koncentracji jonów w odmienny sposób dla każdego ze składników. Artykuł przedstawia metodę pobudzania akustycznego prowadzącą do kontrolowanego, jednorodnego osadzania stopów. Metoda ta polega na generowaniu prze-pływu akustycznego prostopadle do powierzchni osadzania, w polu stojącej fali akustycznej równoległej do pokrywanej powierzchni - tzw. zmodyfikowanego przepływu Rayleigha. Wyniki wskazują na to, że przepływy w warstwie przyściennej umożliwiają kontrolowany transport materii w mikrometrowej warstwie przylegającej do powierzchni katody, wystarcza-jący do tego, by wpływać na skład osadzanego stopu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lasota H., Poćwiardowski P., Ravn C.: Near Boundary Acoustic Streaming in Ni-Fe alloy electrodeposition control// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi