Neural networks in the diagnostics of induction motor rotor cages. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Neural networks in the diagnostics of induction motor rotor cages.

Abstrakt

W środowisku Lab VIEW została stworzona aplikacja służąca do pomiaru, prezentacji i zapisu przebiegów widma prądu stojana z uwzględnieniem potrzeb pomiarowych występujących podczas badania wirników silników indukcyjnych przy użyciu sieci neuronowych. Utworzona na bazie zbioru uczącego sieć Kohonena z powodzeniem rozwiązała stawiany przed nią problem klasyfikacji widm prądu stojana, a co za tym idzie również diagnozy stanu technicznego klatki wirnika. Sieć MLP prawidłowo rozpoznała wszystkie z czterdziestu trzech widm prezentowanych sieci w trakcie procesu uczenia i podobnie jak sieć Kohonea nie popełniła błędu w zbiorze testowym prawidłowo klasyfikując wszystkie dwananście widm potwierdzających tym samym swoją przydatność w diagnostyce silników indukcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 9, strony 393 - 402,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L.: Neural networks in the diagnostics of induction motor rotor cages. // Metrology and Measurement Systems. -Vol. 9., nr. 4 (2002), s.393-402
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi