Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych -cz. 2. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych -cz. 2.

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją problematyki omówionej w części I. Odnosi się do niepewności prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych wewnątrz samego systemu ocen środowiskowych. Przedstawia czynniki wpływające na jakość prognoz: relacje pomiędzy postępowaniem w sprawie OOS a oceną zmian krajobrazowych, relacje pomiędzy wpływami krajobrazowymi a wizualnymi oraz problem doboru i stosowania metod służących do określania, oceny i łagodzenia wpływów. Prezentuje zagadnienia dotyczące skomplikowanych i niejednoznacznych aspektów związanych z interdyscyplinarnym charakterem ocen środowiskowych, wymianą informacji, sekwencją powstawania skutków środowiskowych, obiektywizmem i subiektywizmem w ocenach, wielością metod i podejść stosowanych do opisu krajobrazu i oceny jego walorów. Dyskutuje problem niepewności przy określaniu strefy wpływu wizualnego, ocenie wrażliwości krajobrazu na zmiany, prognozowaniu wielkości skutków, nadawaniu im znaczenia oraz określania środków łagodzących.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych -cz. 2. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi