Wzmocnienie systemu ocen środowiskowych warunkiem łagodzenia krajobrazowych skutków realizacji dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmocnienie systemu ocen środowiskowych warunkiem łagodzenia krajobrazowych skutków realizacji dróg

Abstrakt

W artykule zaprezentowano propozycję wzmocnienia skuteczności systemu ocen środowiskowych w łagodzeniu krajobrazowych skutków realizacji i funkcjonowania systemów drogowych. Ukazano sekwencję powstawania zagrożeń krajobrazowych, aby na tym tle przedstawić system środków i działań łagodzących negatywne skutki drogownictwa. Kolejno omówiono unikanie, ograniczanie i kompensowanie strat, oraz wzbogacanie istniejących walorów, posługując się licznymi przykładami działań. Ukazano ponadto rolę i zadania monitoringu krajobrazu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Wzmocnienie systemu ocen środowiskowych warunkiem łagodzenia krajobrazowych skutków realizacji dróg // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi