Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów

Abstrakt

Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności węzłów oraz kanałów. Porównano niezawodność jedno, dwu, trzy, cztero oraz stu-stopniowej sieci. Założono, że sieć składa się ze sto jeden węzłów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesna problematyka sieci komputerowych. - praca zbiorowa strony 41 - 47
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów// Współczesna problematyka sieci komputerowych. - praca zbiorowa/ ed. eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaja, Arkadiusz Jestratjew; Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010, s.41-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi