Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe przeznaczone do pracy w warunkach zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe przeznaczone do pracy w warunkach zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym

Abstrakt

Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu niskokoherencyjnych czujników światłowodowych. Badania przedstawione w pracy miały na celu ocenę możliwości zaimplementowania niskokoherencyjnych czujników światłowodowych do pomiaru różnych wielkości fizycznych z uwzględnieniem warunków zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym. W rozprawie zawarto informacje na temat czujników światłowodowych. Dokonano również analizy stanu wiedzy w zakresie metod pomiaru wartości współczynnika załamania oraz przemieszczenia przy użyciu czujników światłowodych. Zaproponowano wykorzystanie zewnętrznej wnęki Fabry’ego-Pérota umieszczonej na końcu światłowodu jednomodowego w charakterze interferometru czujnikowego, we współpracy z niskokoherencyjnym układem pomiarowym. W głównej części rozprawy zamieszczono szczegółowy opis opracowanych konstrukcji niskokoherencyjnych czujników światłowodowych oraz badań eksperymentalnych mających na celu zbadanie możliwości wykorzystania tych konstrukcji do pomiaru wybranych wielkości fizycznych, w szczególności w warunkach zmian tłumienia sygnału w torze optycznym poza miejscem pomiarów oraz w quasi-rozłożonych sieciach. Następnie przedstawiono wnioski płynące z analizy prezentowanych wyników badań. Ponadto załączono wybrane publikacje stanowiące część dorobku naukowego autora rozprawy.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy

Licencja

Copyright (Author(s))

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. C.D. Kissinger, Fiber optic proximity probe, US3327584 A, 1967. otwiera się w nowej karcie
 2. C. Menadier, C. Kissenger, H. Adkins, The fotonic sensor, Instrum. Control Syst. 40 (1967) 114. otwiera się w nowej karcie
 3. B.B. Culshaw, Fiber Optics in Sensing and Measurement, IEEE J. Sel. Top. otwiera się w nowej karcie
 4. Quantum Electron. 6 (2000) 1014-1021. otwiera się w nowej karcie
 5. B. Culshaw, A. Kersey, Fiber-Optic Sensing: A Historical Perspective, J. Light. otwiera się w nowej karcie
 6. Technol. 26 (2008) 1064-1078. otwiera się w nowej karcie
 7. K.C. Kao, G.A. Hockham, Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies, Proc. Inst. Electr. Eng. 113 (1966) 1151-1158. doi:10.1049/piee.1966.0189. otwiera się w nowej karcie
 8. S.R. Goldstein, J.I. Peterson, R.V. Fitzgerald, A Miniature Fiber Optic pH Sensor for Physiological Use, J. Biomech. Eng. 102 (1980) 141-146. doi:10.1115/1.3138210. otwiera się w nowej karcie
 9. W.R. Seitz, Chemical Sensors Based on Fiber Optics, Anal. Chem. 56 (1984) otwiera się w nowej karcie
 10. 16A-34A. doi:10.1021/ac00265a711. otwiera się w nowej karcie
 11. G.B. Hocker, Fiber optic acoustic sensors with composite structure: an analysis, Appl. Opt. 18 (1979) 3679-3683. doi:10.1364/AO.18.003679. otwiera się w nowej karcie
 12. J.N. Fields, C.K. Asawa, O.G. Ramer, M.K. Barnoski, Fiber optic pressure sensor, J. Acoust. Soc. Am. 67 (1980) 816-818. doi:10.1121/1.383957. otwiera się w nowej karcie
 13. R. Goldstein, W.C. Goss, Fiber Optic Rotation Sensor (FORS) Laboratory Performance Evaluation, Opt. Eng. 18 (1979) 184381. doi:10.1117/12.7972389. otwiera się w nowej karcie
 14. J.I. Peterson, G.G. Vurek, Fiber-optic sensors for biomedical applications, Science. 224 (1984) 123-127. doi:10.1126/science.6422554. otwiera się w nowej karcie
 15. T.J. Hall, High-linearity multimode optical fibre sensor, Electron. Lett. 15 (1979) 405. doi:10.1049/el:19790291. otwiera się w nowej karcie
 16. J.A. Bucaro, H.D. Dardy, E.F. Carome, Optical fiber acoustic sensor, Appl. Opt. 16 (1977) 1761-1762. doi:10.1364/AO.16.001761. otwiera się w nowej karcie
 17. T. Takeo, H. Hattori, Optical Fiber Sensor for Measuring Refractive Index, Jpn. otwiera się w nowej karcie
 18. J. Appl. Phys. 21 (1982) 1509. doi:10.1143/JJAP.21.1509. otwiera się w nowej karcie
 19. T. Giallorenzi, J. Bucaro, A. Dandridge, G. Sigel, J. Cole, S. Rashleigh, R. otwiera się w nowej karcie
 20. Priest, Optical fiber sensor technology, IEEE J. Quantum Electron. 18 (1982) 626-665. doi:10.1109/JQE.1982.1071566. otwiera się w nowej karcie
 21. A. Dandridge, A.B. Tveten, G.H. Sigel, E.J. West, T.G. Giallorenzi, Optical fibre magnetic field sensors, Electron. Lett. 16 (1980) 408. doi:10.1049/el:19800285. otwiera się w nowej karcie
 22. R. Bailly-Salins, Plastic optical fiber displacement sensor for study of the dynamic response of a solid exposed to an intense pulsed electron beam, Rev. Sci. Instrum. 46 (1975) 879-882. doi:10.1063/1.1134333. otwiera się w nowej karcie
 23. J.A. Bucaro, E.F. Carome, Single fiber interferometric acoustic sensor, Appl. Opt. 17 (1978) 330-331. doi:10.1364/AO.17.000330. otwiera się w nowej karcie
 24. S.K. Sheem, T.G. Giallorenzi, R.O. Miles, WA-B4 optical-fiber sensors with the "BOTTLE" single-mode fiber coupler, IEEE Trans. Electron Devices. 26 (1979) 1851- 1851. doi:10.1109/T-ED.1979.19767. otwiera się w nowej karcie
 25. K.T.V. Grattan, T. Sun, Fiber optic sensor technology: an overview, Sens. otwiera się w nowej karcie
 26. Actuators Phys. 82 (2000) 40-61. doi:10.1016/S0924-4247(99)00368-4. otwiera się w nowej karcie
 27. N. Sabri, S.A. Aljunid, M.S. Salim, S. Fouad, Fiber Optic Sensors: Short Review and Applications, in: Recent Trends Phys. Mater. Sci. Technol., Springer, Singapore, 2015: pp. 299-311. doi:10.1007/978-981-287-128-2_19. otwiera się w nowej karcie
 28. V.V. Tuchin, Optical Clearing of Tissues and Blood, SPIE, 1000 20th Street, Bellingham, WA 98227-0010 USA, 2005. doi:10.1117/3.637760. otwiera się w nowej karcie
 29. A.N. Bashkatov, E.A. Genina, V.V. Tuchin, Optical properties of skin, subcutaneous, and muscle tissues: a review, J. Innov. Opt. Health Sci. 04 (2011) 9-38. doi:10.1142/S1793545811001319. otwiera się w nowej karcie
 30. S.W. James, R.P. Tatam, Optical fibre long-period grating sensors: characteristics and application, Meas. Sci. Technol. 14 (2003) R49. doi:10.1088/0957- 0233/14/5/201. otwiera się w nowej karcie
 31. G. Rego, A Review of Refractometric Sensors Based on Long Period Fibre Gratings, Sci. World J. (2013). doi:10.1155/2013/913418. otwiera się w nowej karcie
 32. X. Dong, H. Zhang, B. Liu, Y. Miao, Tilted fiber Bragg gratings: Principle and sensing applications, Photonic Sens. 1 (2011) 6-30. doi:10.1007/s13320-010-0016-x. otwiera się w nowej karcie
 33. A. Boleininger, T. Lake, S. Hami, C. Vallance, Whispering gallery modes in standard optical fibres for fibre profiling measurements and sensing of unlabelled chemical species, Sensors. 10 (2010) 1765-1781. doi:10.3390/s100301765. otwiera się w nowej karcie
 34. C.-C. Chiang, J.-C. Chao, Whispering Gallery Mode Based Optical Fiber Sensor for Measuring Concentration of Salt Solution, J. Nanomater. (2013). doi:10.1155/2013/372625. otwiera się w nowej karcie
 35. J. Knittel, J.D. Swaim, D.L. McAuslan, G.A. Brawley, W.P. Bowen, Back- scatter based whispering gallery mode sensing, Sci. Rep. 3 (2013) 2974. doi:10.1038/srep02974. otwiera się w nowej karcie
 36. H.-Y. Lin, C.-H. Huang, G.-L. Cheng, N.-K. Chen, H.-C. Chui, Tapered optical fiber sensor based on localized surface plasmon resonance, Opt. Express. 20 (2012) 21693-21701. doi:10.1364/OE.20.021693. otwiera się w nowej karcie
 37. B.D. Gupta, R.K. Verma, Surface Plasmon Resonance-Based Fiber Optic Sensors: Principle, Probe Designs, and Some Applications, J. Sens. (2009). doi:10.1155/2009/979761. otwiera się w nowej karcie
 38. J. Homola, Surface plasmon resonance sensors for detection of chemical and biological species, Chem. Rev. 108 (2008) 462-493. doi:10.1021/cr068107d. International Society for Optics and Photonics, 2016: p. 100340H. doi:10.1117/12.2244578. otwiera się w nowej karcie
 39. K.T.V. Grattan, B.T. Meggitt, eds., Optical Fiber Sensor Technology, Springer US, Boston, MA, 2000. doi:10.1007/978-1-4757-6081-1. otwiera się w nowej karcie
 40. M. Jedrzejewska-Szczerska, Improved Methods of Signal Processing Used in Low-Coherent Systems, Acta Phys. Pol. A. 114 (2008) A-127-A-131. doi:10.12693/APhysPolA.114.A-127. otwiera się w nowej karcie
 41. C. Fabry, A. Pérot, Theorie et applications d'une nouvelle methode de spectroscopie interferentielle, Ann. Chim. Phys. 16 (1899).
 42. M. Born, E. Wolf, A.B. Bhatia, P.C. Clemmow, D. Gabor, A.R. Stokes, A.M. otwiera się w nowej karcie
 43. Taylor, P.A. Wayman, W.L. Wilcock, Principles of Optics by Max Born, Camb. Core. (1999). doi:10.1017/CBO9781139644181. otwiera się w nowej karcie
 44. M. Jedrzejewska-Szczerska, B. Kosmowski, R. Hypszer, The optimal construction of a fiber-optic Fabry-Perot interferometer, Photonics Lett. Pol. 1 (2009) 61-63. otwiera się w nowej karcie
 45. P. Hlubina, White-light spectral interferometry with the uncompensated otwiera się w nowej karcie
 46. Michelson interferometer and the group refractive index dispersion in fused silica, Opt. Commun. 193 (2001) 1-7. doi:10.1016/S0030-4018(01)01235-4. otwiera się w nowej karcie
 47. J. Plucinski, K. Karpienko, Response of a fiber-optic Fabry-Perot interferometer to refractive index and absorption changes -modelling and experiments, in: P. Jasinski (Ed.), 14th Int. Conf. Opt. Electron. Sens., Spie-Int Soc Optical Engineering, Bellingham, 2016: p. UNSP 101610F. otwiera się w nowej karcie
 48. D. Milewska, K. Karpienko, M. Jędrzejewska-Szczerska, Application of thin diamond films in low-coherence fiber-optic Fabry Pérot displacement sensor, Diam. Relat. Mater. 64 (2016) 169-176. doi:10.1016/j.diamond.2016.02.015. otwiera się w nowej karcie
 49. M. Tabib-Azar, B. Sutapun, R. Petrick, A. Kazemi, Highly sensitive hydrogen sensors using palladium coated fiber optics with exposed cores and evanescent field interactions, Sens. Actuators B Chem. 56 (1999) 158-163. doi:10.1016/S0925- otwiera się w nowej karcie
 50. J.M. Fini, Microstructure fibres for optical sensing in gases and liquids, Meas. Sci. Technol. 15 (2004) 1120. doi:10.1088/0957-0233/15/6/011. otwiera się w nowej karcie
 51. C. Bariáin, I.R. Matıás, F.J. Arregui, M. López-Amo, Optical fiber humidity sensor based on a tapered fiber coated with agarose gel, Sens. Actuators B Chem. 69 (2000) 127-131. doi:10.1016/S0925-4005(00)00524-4. otwiera się w nowej karcie
 52. A. Iadicicco, S. Campopiano, A. Cutolo, M. Giordano, A. Cusano, Refractive index sensor based on microstructured fiber Bragg grating, IEEE Photonics Technol. otwiera się w nowej karcie
 53. Lett. 17 (2005) 1250-1252. doi:10.1109/LPT.2005.846570. otwiera się w nowej karcie
 54. T.M. Monro, W. Belardi, K. Furusawa, J.C. Baggett, N.G.R. Broderick, D.J. otwiera się w nowej karcie
 55. Richardson, Sensing with microstructured optical fibres, Meas. Sci. Technol. 12 (2001) 854. doi:10.1088/0957-0233/12/7/318. otwiera się w nowej karcie
 56. Y. Tian, W. Wang, N. Wu, X. Zou, X. Wang, Tapered Optical Fiber Sensor for Label-Free Detection of Biomolecules, Sensors. 11 (2011) 3780-3790. doi:10.3390/s110403780. otwiera się w nowej karcie
 57. H.A. Rahman, S.W. Harun, M. Yasin, S.W. Phang, S.S.A. Damanhuri, H. Arof, H. Ahmad, Tapered plastic multimode fiber sensor for salinity detection, Sens. Actuators Phys. 171 (2011) 219-222. doi:10.1016/j.sna.2011.09.024. otwiera się w nowej karcie
 58. J. Shin, S.-J. Choi, I. Lee, D.-Y. Youn, C.O. Park, J.-H. Lee, H.L. Tuller, I.-D. otwiera się w nowej karcie
 59. Kim, Thin-Wall Assembled SnO2 Fibers Functionalized by Catalytic Pt Nanoparticles and their Superior Exhaled-Breath-Sensing Properties for the Diagnosis of Diabetes, Adv. Funct. Mater. 23 (n.d.) 2357-2367. doi:10.1002/adfm.201202729. otwiera się w nowej karcie
 60. H. Ibach, Thermal Expansion of Silicon and Zinc Oxide (II), Phys. Status Solidi B. 33 (n.d.) 257-265. doi:10.1002/pssb.19690330124. otwiera się w nowej karcie
 61. M. Jędrzejewska-Szczerska, P. Wierzba, A.A. Chaaya, M. Bechelany, P. Miele, R. Viter, A. Mazikowski, K. Karpienko, M. Wróbel, ALD thin ZnO layer as an active medium in a fiber-optic Fabry-Perot interferometer, Sens. Actuators Phys. 221 (2015) 88-94. doi:10.1016/j.sna.2014.11.001. otwiera się w nowej karcie
 62. K. Karpienko, M.S. Wróbel, M. Jedrzejewska-Szczerska, Determination of refractive index dispersion using fiber-optic low-coherence Fabry-Perot interferometer: otwiera się w nowej karcie
 63. Murphy, KA; Gunther, MF; Vengsarkar, AM; Claus, RO; "Quadra- ture phase-shifted, extrinsic Fabry-Perot optical fiber sensors," Optics Letters Vol. 16, Issue 4, pp. 273-275 (1991). otwiera się w nowej karcie
 64. Fan, XD; White, IM; Shopova, SI; Zhu, HY; Suter, JD; Sun., YZ; "Sen- sitive optical biosensors for unlabeled targets: A review," Analytica Chimica Acta Vol. 620, Issue 1-2, pp. 8-26 (2008). otwiera się w nowej karcie
 65. M. Jędrzejewska-Szczerska, P. Wierzba, A.A. Chaaya, M. Bechelany, P. Miele, R. Viter, A. Mazikowski, K. Karpienko, M.S. Wróbel, ALD thin ZnO layer as an active medium in a fiber-optic Fabry-Perot interferometer, Sensors Actuators A Phys. 221 (2015) 88-94. otwiera się w nowej karcie
 66. K. Karpienko, M.S. Wróbel, M. Jędrzejewska-Szczerska, Determination of refractive index dispersion using fiber-optic low-coherence Fabry-Perot interferometer: im- plementation and validation, Opt. Eng. 53 (7) (2014). otwiera się w nowej karcie
 67. D. Duraibabu, K. Kalli, G. Leen, G. Dooly, E. Lewis, J. Kelly, M. Munroe, Recent im- provement of medical optical fibre pressure and temperature sensors, Biosensors 5 (3) (2015) 432-449.
 68. Md.R. Islam, M.M. Ali, M. Lai, K. Lim, H. Ahmad, Chronology of Fabry-Perot interfer- ometer fiber-optic sensors and their applications: a review, Sensors 14 (4) (2014) 7451-7488.
 69. Y. Rao, M. Deng, D. Duan, T. Zhu, In-line fiber Fabry-Perot refractive-index tip sensor based on endlessly photonic crystal fiber, Sensors Actuators A Phys. 148 (1) (2008) 33-38. otwiera się w nowej karcie
 70. J. Eom, C. Park, B.H. Lee, J. Lee, I. Kwon, E. Chung, Fiber optic Fabry-Perot pressure sensor based on lensed fiber and polymeric diaphragm, Sensors Actuators A Phys. 225 (2015) 25-32. otwiera się w nowej karcie
 71. W.J. Wang, R.M. Lin, D.G. Guo, T.T. Sun, Development of a novel Fabry-Perot pres- sure microsensor, Sensors Actuators A Phys. 116 (1) (2004) 59-65. otwiera się w nowej karcie
 72. C. Lin, F. Tseng, A micro Fabry-Perot sensor for nano-lateral displacement sensing with enhanced sensitivity and pressure resistance, Sensors Actuators A Phys. 114 (2) (2004) 163-170. otwiera się w nowej karcie
 73. M. Jiang, E. Gerhard, A simple strain sensor using a thin film as a low-finesse fiber- optic Fabry-Perot interferometer, Sensors Actuators A Phys. 88 (1) (2001) 41-46. otwiera się w nowej karcie
 74. M. Jędrzejewska-Szczerska, Response of a new low-coherence Fabry-Perot sensor to hematocrit levels in human blood, Sensors 14 (4) (2014) 6965-6976. otwiera się w nowej karcie
 75. M. Jędrzejewska-Szczerska, Measurement of complex refractive index of human blood by low-coherence interferometry, Eur. Phys. J. Spec. Top. 222 (9) (2013) 2367-2372. otwiera się w nowej karcie
 76. M. Jędrzejewska-Szczerska, M. Gnyba, Optical investigation of hematocrit level in human blood, Acta Phys. Pol. A 120 (4) (2011) 642-647. otwiera się w nowej karcie
 77. K.T.V. Grattan, B.T. Meggitt, Optical Fiber Sensor Technology, Kluwer Academic Pub- lisher, Boston, 2000. otwiera się w nowej karcie
 78. B. Culshaw, J. Dakin, Optical Fiber Sensors: Systems and Applications, Norwood, Artech House, 1989.
 79. T. Liu, D. Brooks, A. Martin, R. Badcocko, G. Fernando, Design, fabrication, and eval- uation of an optical fiber sensor for tensile and compressive strain measurements via the use of white light interferomerty, Proc. SPIE 2718 (1996) 408-416. otwiera się w nowej karcie
 80. M. Sobaszek, Ł. Skowroński, R. Bogdanowicz, K. Siuzdak, A. Cirocka, P. Zięba, M. Gnyba, M. Naparty, Ł. Gołuński, P. Płotka, Optical and electrical properties of ultra- thin transparent nanocrystalline boron-doped diamond electrodes, Opt. Mater. 42 (2015) 24-34. otwiera się w nowej karcie
 81. A.V. Sukhadolau, E.V. Ivakin, V.G. Ralchenko, A.V. Khomich, A.V. Vlasov, A.F. Popovic, Thermal conductivity of CVD diamond at elevated temperatures, Diam. Relat. Mater. 14 (2005) 589-593. otwiera się w nowej karcie
 82. X. Checoury, D. Neel, P. Boucaud, C. Gesset, H. Girard, S. Saada, P. Bergonzo, Nano- crystalline diamond photonics platform with high quality factor photonic crystal cavities, Appl. Phys. Lett. 101 (2012) 171115. otwiera się w nowej karcie
 83. J. Stotter, S. Haymond, J.K. Zak, Y. Show, Z. Cvackova, G.M. Swain, Optically transpar- ent diamond electrodes for UV-vis and IR spectroelectrochemistry, Interface 12 (2003) 33.
 84. M. Amaral, A.G. Dias, P.S. Gomes, M.A. Lopes, R.F. Silva, J.D. Santos, M.H. Fernandes, Nanocrystalline diamond: on vitro biocompatibility assessment by MG63 and human bone marrow cells cultures, J. Biomed. Mater. Res. 87 (1) (2008) 91-99. otwiera się w nowej karcie
 85. P. Hariharan, Optical Interferometry, second ed. Academic Press Elsevier Science, San Diego, 2003. otwiera się w nowej karcie
 86. A. Zimmer, O.A. Williams, K. Haenen, H. Terryn, Optical properties of heavily boron- doped nanocrystalline diamond films studied by spectroscopic ellipsometry, Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 131910. otwiera się w nowej karcie
 87. X.Z. Liao, R.J. Zhang, C.S. Lee, S.T. Lee, Y.W. Lam, The influence of boron doping on the structure and characteristics of diamond thin films, Diam. Relat. Mater. 6 (1997) 521-525. otwiera się w nowej karcie
 88. S. Egorov, A. Mamaev, I. Likhachiev, High reliable, self-calibrated signal processing method for interferometric fiber-optic sensors, Proc. SPIE 2594 (1996) 193-197. otwiera się w nowej karcie
 89. C. Determination of refractive index dispersion using fiber-optic low-coherence Fabry-Perot interferometer: implementation and validation
 90. Samodzielny wkład autora rozprawy w powstanie tej publikacji polegał na udziale w: 1. Opracowaniu idei i zaprojektowaniu eksperymentów; otwiera się w nowej karcie
 91. 2. Przeprowadzeniu eksperymentów, których wyniki wykorzystano w publikacji; otwiera się w nowej karcie
 92. 3. Przetwarzaniu danych i interpretacji wyników pomiarów; otwiera się w nowej karcie
 93. Analizie statystycznej; otwiera się w nowej karcie
 94. Przygotowaniu rysunków; otwiera się w nowej karcie
 95. Napisaniu części manuskryptu. References 1. S. Hyttel-Sorensen et al., \Calibration of a proto- type NIRS oximeter against two commercial devices on a blood-lipid phantom," Biomed. Opt. Express 4(9), 1662-1672 (2013), doi:10.1364/BOE.4.001662. otwiera się w nowej karcie
 96. M. Wojdyla, S. Raj, D. Petrov, \Absorption spec- troscopy of single red blood cells in the presence of mechanical deformations induced by optical traps," J. Biomed. Opt. 17(9), 97006 (2012), doi:10.1117/ 1.JBO.17.9.097006. otwiera się w nowej karcie
 97. J. Chaiken et al., \E®ect of hemoglobin concentra- tion variation on the accuracy and precision of glu- cose analysis using tissue modulated, noninvasive, in vivo Raman spectroscopy of human blood: A small clinical study," J. Biomed. Opt. 10(3), 031111 (2005), doi:10.1117/1.1922147. otwiera się w nowej karcie
 98. T. Myllylä et al., \Human heart pulse wave responses measured simultaneously at several sensor placements by two MR-compatible¯bre optic methods," J. Sens. 2012, 1-8 (2012), doi:10.1155/ 2012/769613. otwiera się w nowej karcie
 99. A. Vogel et al., \Using noninvasive multispectral imaging to quantitatively assess tissue vasculature," J. Biomed. Opt. 12(5), 051604 (2007), doi:10.1117/ 1.2801718. otwiera się w nowej karcie
 100. H. S. Cho et al., \High frame-rate intravascular optical frequency-domain imaging in vivo," Biomed. Opt. Express 5(1), 223-232 (2013), doi:10.1364/ BOE.5.000223. otwiera się w nowej karcie
 101. T. A. Valdez et al., \Multi-color re°ectance imaging of middle ear pathology in vivo," Anal. Bioanal. Chem. 407(12), 3277-3283 (2015), doi:10.1007/ s00216-015-8580-y. otwiera się w nowej karcie
 102. R. L. Barbour et al., Validation of near infrared spectroscopic (NIRS) imaging using programmable phantoms, Proc. SPIE 6870, R. J. Nordstrom, Ed., p. 687002 (2008), doi:10.1117/12.769160. otwiera się w nowej karcie
 103. M. Ali Ansari, S. Alikhani, E. Mohajerani, \A hybrid imaging method based on di®use optical tomography and optomechanical method to detect a tumor in the biological phantom," Opt. Commun. 342, 12-19 (2015), doi:10.1016/j.optcom.2014. 12.035. otwiera się w nowej karcie
 104. M. S. Wróbel et al., \Multi-layered tissue head phantoms for noninvasive optical diagnostics," J. Innov. Opt. Health Sci. 8, 1541005 (2015), doi:10.1142/S1793545815410059. otwiera się w nowej karcie
 105. A. V. Bykov et al., Skin phantoms with realistic vessel structure for OCT measurements, Proc. SPIE 7376, p. 73760F (2010), doi:10.1117/12.872000. Blood equivalent phantom vs whole human blood otwiera się w nowej karcie
 106. J. Innov. Opt. Health Sci. 2016.09. Downloaded from www.worldscientific.com by GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY on 10/05/16. For personal use only.
 107. B. W. Pogue, M. S. Patterson, \Review of tissue simulating phantoms for optical spectroscopy, im- aging and dosimetry," J. Biomed. Opt. 11(4), 041102 (2006), doi:10.1117/1.2335429. otwiera się w nowej karcie
 108. M. S. Wróbel et al., \Measurements of fundamental properties of homogeneous tissue phantoms," J. Biomed. Opt. 20(4), 045004 (2015), doi:10.1117/1. JBO.20.4.045004. otwiera się w nowej karcie
 109. T. Lister, P. A. Wright, P. H. Chappell, \Optical properties of human skin," J. Biomed. Opt. 17(9), 0909011 (2012). otwiera się w nowej karcie
 110. R. B. Saager et al., Multilayer silicone phantoms for the evaluation of quantitative optical techniques in skin imaging, 11 February 2010, p. 756706, doi:10.1117/12.842249. otwiera się w nowej karcie
 111. I. Barman et al., \Turbidity-corrected raman spec- troscopy for blood analyte detection," Anal. Chem. 81(11), 4233-4240 (2009), doi:10.1021/ ac8025509. otwiera się w nowej karcie
 112. M. Meinke et al., \Chemometric determination of blood parameters using visible-near-infrared spectra," Appl. Spectrosc. 59(6), 826-835 (2005). otwiera się w nowej karcie
 113. M. Jedrzejewska-Szczerska, \Measurement of com- plex refractive index of human blood by low-coher- ence interferometry," Eur. Phys. J. Spec. Top. 222(9), 2367-2372 (2013), doi:10.1140/epjst/e2013- 02018-7. otwiera się w nowej karcie
 114. K. Karpienko, M. S. Wróbel, M. Jędrzejewska- Szczerska, \Determination of refractive index dis- persion using¯ber-optic low-coherence Fabry-Perot interferometer: Implementation and validation," Opt. Eng. 53(7), 077103 (2014), doi:10.1117/1. OE.53.7.077103. otwiera się w nowej karcie
 115. S. L. Upstone, Ultraviolet/visible light absorption spectrophotometry in clinical chemistry, Encyclo- pedia of Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York (2006). otwiera się w nowej karcie
 116. M. F. Merrick, H. L. Pardue, \Evaluation of absorption and¯rst-and second-derivative spectra for simultaneous quanti¯cation of bilirubin and hemoglobin," Clin. Chem. 32(4), 598-602 (1986). otwiera się w nowej karcie
 117. W. G. Zijlstra, A. Buursma, \Spectrophotometry of hemoglobin: Absorption spectra of bovine oxy- hemoglobin, deoxyhemoglobin, carboxyhemoglobin, and methemoglobin," Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol. 118(4), 743-749 (1997). otwiera się w nowej karcie
 118. V. V. Tuchin, Optical Clearing of Tissues and Blood, SPIE Press, USA (2006). otwiera się w nowej karcie
 119. M. Jędrzejewska-Szczerska et al., \Spectroscopic wireless sensor of hematocrit level," Sens. Actua- tors Phys. 202, 8-12 (2013), doi:10.1016/j. sna.2013.03.040. otwiera się w nowej karcie
 120. B. Ciesla, Hematology in Practice, F. A. Davis, Philadelphia (2007). otwiera się w nowej karcie
 121. H. Theml et al., Color Atlas of Hematology: Prac- tical Microscopic and Clinical Diagnosis, Thieme, Stuttgart; New York (2004).
 122. M. Jedrzejewska-Szczerska, M. Gnyba, B. B. Kos- mowski, \Low-coherence¯bre-optic interferomet- ric sensors," Acta Phys. Pol. A 120, 621-624 (2011). otwiera się w nowej karcie
 123. J. Pluciski et al., \Optical low-coherence interfer- ometry for selected technical applications," Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. 56, 155-172 (2008).
 124. R. Z. Morawski, \Measurement data processing in spectrophotometric analysers of food," Metrol. Meas. Syst. 19(4), 623-652 (2012), doi:10.2478/ v10178-012-0056-1. otwiera się w nowej karcie
 125. M. Jędrzejewska-Szczerska, \Response of a new low- coherence fabry-perot sensor to hematocrit levels in human blood," Sensors 14(4), 6965-6976 (2014), doi:10.3390/s140406965. otwiera się w nowej karcie
 126. M. Jędrzejewska-Szczerska, M. Gnyba, M. Krucz- kowski, Low-coherence method of hematocrit mea- surement, 2011 Federated Conf. Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 387-391 (2011). otwiera się w nowej karcie
 127. D. J. Faber et al., \Oxygen saturation-dependent absorption and scattering of blood," Phys. Rev. Lett. 93(2), 028102 (2004), doi:10.1103/ PhysRevLett.93.028102. otwiera się w nowej karcie
 128. N. Bosschaart et al., \A literature review and novel theoretical approach on the optical properties of whole blood," Lasers Med. Sci. 29(2), 453-479 (2014), doi:10.1007/s10103-013-1446-7. otwiera się w nowej karcie
 129. M. Friebel et al., \Determination of optical proper- ties of human blood in the spectral range 250 to 1100 nm using Monte Carlo simulations with hematocrit-dependent e®ective scattering phase functions," J. Biomed. Opt. 11(3), 034021 (2006), doi:10.1117/1.2203659. otwiera się w nowej karcie
 130. O. Sydoruk et al., \Refractive index of solutions of human hemoglobin from the near-infrared to the ultraviolet range: Kramers-Kronig analysis," J. Biomed. Opt. 17 (11), 115002 (2012), doi:10.1117/1. JBO.17.11.115002. otwiera się w nowej karcie
 131. O. Zhernovaya et al., \The refractive index of human hemoglobin in the visible range," Phys. Med. Biol. 56(13), 4013-4021 (2011), doi:10.1088/0031- 9155/56/13/017. otwiera się w nowej karcie
 132. M. Friebel, M. Meinke, \Model function to calculate the refractive index of native hemoglobin in the wavelength range of 250-1100 nm dependent on concentration," Appl. Opt. 45(12), 2838-2842 (2006). otwiera się w nowej karcie
 133. B. D. Beier, A. J. Berger, \Method for automated background subtraction from Raman spectra con- taining known contaminants," Analyst 134(6), 1198-1202 (2009). otwiera się w nowej karcie
 134. J. L. Pichardo-Molina et al., \Raman spectroscopy and multivariate analysis of serum samples from breast cancer patients," Lasers Med. Sci. 22(4), 229-236 (2007). otwiera się w nowej karcie
 135. A. Bonifacio et al., Surface-enhanced Raman spec- troscopy of blood plasma and serum using Ag and Au nanoparticles: A systematic study," Anal. Bioanal. Chem. 406(9/10), 2355-2365, (2014). otwiera się w nowej karcie
 136. B. S. S. Anand, N. Sujatha, \Fluorescence quench- ing e®ects of hemoglobin on simulated tissue phan- toms in the UV-Vis range," Meas. Sci. Technol. 23(2), 025502 (2012), doi:10.1088/0957-0233/23/2/ 025502. otwiera się w nowej karcie
 137. V. O. Korhonen et al., \Light propagation in NIR spectroscopy of the human brain," IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 20(2), 1-10 (2014), doi:10.1109/JSTQE.2013.2279313. otwiera się w nowej karcie
 138. D. Milej et al., \Advantages of°uorescence over di®use re°ectance measurements tested in phantom experiments with dynamic in°ow of ICG," Opto- Electron. Rev. 18(2), 208-213 (2010), doi:10.2478/ s11772-010-0013-z. otwiera się w nowej karcie
 139. T. A. Valdez et al., \Multiwavelength°uorescence otoscope for video-rate chemical imaging of middle ear pathology," Anal. Chem. 86(20), 10454-10460 (2014), doi:10.1021/ac5030232. otwiera się w nowej karcie
 140. E. Alarousu et al., Noninvasive glucose sensing in scattering media using OCT, PAS, and TOF techniques, Proc. SPIE 5474, V. V. Tuchin, Ed., pp. 33-41 (2004), doi:10.1117/12.578321. otwiera się w nowej karcie
 141. A. V. Bykov et al., \Multilayer tissue phantoms with embedded capillary system for OCT and DOCT imaging," Proc. SPIE 8091, p. 80911R (2011), doi:10.1117/12.889923. otwiera się w nowej karcie
 142. N. Bosschaart et al., \In vivo low-coherence spec- troscopic measurements of local hemoglobin ab- sorption spectra in human skin," J. Biomed. Opt. 16(10), 100504 (2011), doi:10.1117/1.3644497. otwiera się w nowej karcie
 143. R. Pandey et al., \Emerging trends in optical sens- ing of glycemic markers for diabetes monitoring," TrAC Trends Anal. Chem. 64, 100-108 (2015), doi:10.1016/j.trac.2014.09.005. otwiera się w nowej karcie
 144. I. Barman et al., \E®ect of photobleaching on cali- bration model development in biological Raman spectroscopy," J. Biomed. Opt. 16(1), 011004 (2011), doi:10.1117/1.3520131. otwiera się w nowej karcie
 145. C.-R. Kong et al., \A novel non-imaging optics based Raman spectroscopy device for transdermal blood analyte measurement," AIP Adv. 1, 032175 (2011), doi:10.1063/1.3646524. otwiera się w nowej karcie
 146. N. Spegazzini et al., \Spectroscopic approach for dynamic bioanalyte tracking with minimal concen- tration information," Sci. Rep. 4, 7013, (2014), doi:10.1038/srep07013. otwiera się w nowej karcie
 147. J. Innov. Opt. Health Sci. 2016.09. Downloaded from www.worldscientific.com by GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY on 10/05/16. For personal use only.
 148. F. Fiber optic displacement sensor with signal analysis in spectral domain
 149. Samodzielny wkład autora rozprawy w powstanie tej publikacji polegał na udziale w: 1. Opracowaniu idei i zaprojektowaniu eksperymentów; otwiera się w nowej karcie
 150. 2. Przeprowadzeniu eksperymentów, których wyniki wykorzystano w publikacji; otwiera się w nowej karcie
 151. 3. Przetwarzaniu danych i interpretacji wyników pomiarów; otwiera się w nowej karcie
 152. Napisaniu części manuskryptu.
 153. G. Fiber-optic Fabry-Pérot sensors -modeling versus measurements results
 154. Samodzielny wkład autora rozprawy w powstanie tej publikacji polegał na udziale w: 1. Zaprojektowaniu eksperymentów; otwiera się w nowej karcie
 155. 2. Przeprowadzeniu eksperymentów, których wyniki wykorzystano w publikacji; otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi