Nośność i wytężenie osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność i wytężenie osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem

Abstrakt

W pracy omówiono wyniki badań eksperymentalnych osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem. Na podstawie porównania z podobnymi badaniami wykonanymi dla polimerowych rur cienkościennych stwierdzono, że grubość płaszcza w znacznym stopniu determinuje zachowanie pokrytyczne słupów oraz rozwój odkształceń podłużnych i obwodowych płaszcza w trakcie procesu obciążania. Próbę adaptacji zaczerpniętej z Eurokodu 4 procedury obliczania stalowo-betonowych słupów zespolonych do wyznaczania nośności przebadanych słupów uznano za nieudaną.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 76 razy

Licencja

Copyright (2014 Inżynieria i Budownictwo)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 280 - 284,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Abramski M., Korzeniowski P., Wesołowski M.: Nośność i wytężenie osiowo ściskanych polimerowych rur grubościennych wypełnionych betonem// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 5 (2014), s.280-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi