Note on the variance of the sum of gaussian functonals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Note on the variance of the sum of gaussian functonals

Abstrakt

Dowodzi się oszacowania wariancji sum funkcjonałów losowych, konstruowanych dla zależnego ciągu gaussowskiego.Let (Xi; i = 1; 2; : : :) be a Gaussian sequence with Xi 2 N(0; 1) for each i and suppose its correlation matrix R = (ij)i;j1 is the matrix of some linear operator R : l2 ! l2. Then for fi 2 L 2(), i = 1; 2; : : : ; where is the standard normal distribution, we estimate the variation of the sum of the Gaussian functionals fi(Xi), i = 1; 2;...

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Applicationes Mathematicae nr 37, strony 231 - 236,
ISSN: 1233-7234
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Beśka M.: Note on the variance of the sum of gaussian functonals// Applicationes Mathematicae. -Vol. 37., nr. Iss. 2 (2010), s.231-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi