Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus-expression and purification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus-expression and purification

Abstrakt

Sklonowano w system ekspresyjny pET-30LIC Escherichia coli gen kodujący białka SSB-podobne Thermus thermophilus i T. aquaticus. Oczyszczono do homogenności białka SSB-podobne, a uzyskane preparaty umożliwiają wykonanie badań strukturalnych w/w białek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION nr 26, strony 131 - 138,
ISSN: 1046-5928
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski S., Olszewski M., Piątek R., Kur J.: Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus-expression and purification// PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION. -Vol. 26., (2002), s.131-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi