Nowy sposób otrzymywania warstw TiO2 domieszkowanego azotem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy sposób otrzymywania warstw TiO2 domieszkowanego azotem

Abstrakt

Praca zostala poświęcona nowemu sposobowi wprowadzenia atomów azotu do struktury ditlenku tytanu. Modyfikacja została osiagnięta dzieki zastosowaniu prekursora ditlenu tytanu gdzie ligandy zawierają w sobie atom azotu. Otrzymany materiał na drodze zasadowej hydrolizy został zbadany za pomoca spektroskopii UV-Vis i pomiarów XRD.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 207 - 208,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Szybowska K., Lisowska-Oleksiak A., Gazda M.: Nowy sposób otrzymywania warstw TiO2 domieszkowanego azotem// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.207-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi