O niektórych aspektach kształtowania się postaw obywatelskich w mieście - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O niektórych aspektach kształtowania się postaw obywatelskich w mieście

Abstrakt

W refleksji nad miastem, pośród wielu kwestii zajmujących współczesnych badaczy, istotne miejsce zajmuje problem aktywności jego mieszkańców. Spontanicznie podejmowana działalność przez podmioty indywidualne między którymi tworzą się nowe stosunki i porozumienia, a w konsekwencji nowe formy życia publicznego, (Szacki) powraca w ostatnich latach jako jedna z ważniejszych inicjatyw zmierzajacych ku idei miasta przyjaznego ludziom.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa strony 325 - 343
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: O niektórych aspektach kształtowania się postaw obywatelskich w mieście// Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa/ ed. pod red. Mariana Malikowskiego i Sławomira Soleckiego. Kraków: Zakład Wydawniczy ''Nomos'', 2006, s.325-343
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi