Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku

Abstrakt

Definicja przyjaznej przestrzeni publicznej we współczesnym środowisku miejskim mogłaby brzmieć: przestrzeń publiczna to szczególne, wyróżniające się fragmenty miasta, w których płynący czas aktualnych zdarzeń, przestrzeń przyrody, walory widokowe oraz istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu budzą w odbiorcy pozytywne emocje, gdyż pozostają w wyczuwalnej dynamicznej równowadze. W kontekście tej definicji, należałoby zacząć od przyjrzenia się miastu z ambicjami, rozważyć na ile Sopot może być przedstawiony jako przyjazne miasto.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Odnowa Krajobrazu Miejskiego 6 ULAR :Miasto- Miejsca ludziom przyjazne : Idee koncepcje realizacje. T. 1. strony 351 - 356
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pokrzywnicka K., Juchnevic K.: Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku// Odnowa Krajobrazu Miejskiego 6 ULAR :Miasto- Miejsca ludziom przyjazne : Idee koncepcje realizacje. T. 1./ ed. Silesian University of Technology. Gliwice: The Departament of Architecture at the Silesian University of Technology, 2012, s.351-356
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi