O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast

Abstrakt

W wielu małych miastach Polski znajdują się zdegradowane obszary staromiejskie. Niestety, jednocześnie występują tam poważne problemy gospodarcze i społeczne. Wysoki współczynnik poziomu bezrobocia, niskie kwalifikacje miejscowej siły roboczej, niski poziom życia wynikający z ubóstwa to tylko niektóre utrudnienia w ich rozwoju gospodarczym. Próbą zmiany istniejącego stanu są podejmowane w gminach małych miast programy rewitalizacji. Zakładają one kompleksową (przestrzenną, społeczną i gospodarczą) odnowę zdegradowanych obszarów, mającą poprawić jakość życia lokalnych społeczności i wprowadzić nowoczesny rozwój gospodarczy. W takich działaniach pomocną może się okazać zasada współfinansowania, poszukiwania i zapewnienia możliwości łączenia środków finansowych z różnych źródeł: prywatnych, gminnych i tzw. zewnętrznych jak np. z unijnego programu ZPORR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku strony 377 - 381
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Poczobut J.: O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast// Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku/ ed. red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku, 2006, s.377-381
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi