Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki przeobrażeń układów przestrzennych wybranych małych miast Warmii.

Abstrakt

Praca obejmuje problematykę funkcjonowania i perspektyw rozwoju małych miast Warmii. Stanowi to podstawę do określenia kierunków przeobrażeń struktur przestrzennych ośrodków.Stan zachowania historycznych układów przestrzennych miast wymaga określenia działań odnowy. Wiąże się to nie tylko z materialnym wymiarem przestrzeni, lecz również z przywróceniem zdolności funkcjonowania zespołów staromiejskich. Rewitalizacja jest działaniem na rzecz pozytywnych rozwiązań przestrzennych, gospodarczych i społecznych. Szczególną uwagę w pracy poświęcono przestrzennemu wymiarowi rewitalizacji, co jest zgodne z jej tytułem. Główne cele pracy:· analiza i ocena urbanistycznych układów miast Warmii pod kątem stanu zachowania założeń pierwotnych,· ocena oddziaływania historycznych założeń przestrzennych na współczesne uwarunkowania rozwojowe miast,· sformułowanie zasad przystosowania średniowiecznych układów przestrzennych do współczesnych potrzeb i czynników rozwojowych miast.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi