Obciążenie powierzchni eksponowanej w tunelu kawitacyjnym na podstawie pomiarów impulsów ciśnienia i emisji akustycznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obciążenie powierzchni eksponowanej w tunelu kawitacyjnym na podstawie pomiarów impulsów ciśnienia i emisji akustycznej.

Abstrakt

Niniejsza praca zawiera rezultaty badań rozkładu obciążeń kawitacyjnych w tunelu kawitacyjnym z szczelinowym wzbudnikiem kawitacji. Badania te stanowią wstęp do badań odporności kawitacyjnej materiałów w wybranych warunkach. Powiązanie obu części ze sobą pozwoli na wyznaczenie związku pomiędzy obciążeniem kawitacyjnym powierzchni badanego materiału a przebiegiem jego erozji kawitacyjnej. W badaniach posłużono się metodą bezpośrednią (pomiar impulsów kawitacyjnych oddziaływujących na membranę czujnika ciśnienia) oraz metodami akustycznymi. Artykuł zawiera krótkie wyjaśnienie terminologii związanej z tematyką, opis stanowiska badawczego, celu i metodyki prowadzonych badań oraz interpretację uzyskanych wyników.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konewersja Energii. - Tom I strony 153 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Felicjancik K.: Obciążenie powierzchni eksponowanej w tunelu kawitacyjnym na podstawie pomiarów impulsów ciśnienia i emisji akustycznej.// Współczesne Technologie i Konewersja Energii. - Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2013, s.153-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi