Object Views - metoda mapowania obiektowo-ontologicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Object Views - metoda mapowania obiektowo-ontologicznego

Abstrakt

Niniejszy rozdział opisuje koncepcję biblioteki Object Views. Biblioteka ta służy do realizacji mapowania obiektowo-ontologicznego, które stanowi interfejs pomiędzy bazą wiedzy a aplikacją napisaną w obiektowym języku programowania, jakim jest Java. Rozwiązanie to wzorowane jest na Java Persistence API - mapowaniu obiektowo-relacyjnym. Architektura Object Views pozwala na łatwe dostosowanie do dowolnej bazy wiedzy bez względu na język zapytań, którym się posługuje. Biblioteka ta dostarcza programiście obiekty typu JavaBeans wypełnione danymi z bazy wiedzy, które można wykorzystać bezpośrednio w logice biznesowej aplikacji. Zwalnia to programistę z potrzeby uczenia się konkretnego języka zapytań obsługiwanego przez bazę wiedzy oraz pisania warstwy dostępu do danych, która przekształcałaby odpowiedzi zapytań na obiekty javowe specyficzne dla logiki biznesowej. Rozdział porównuje Object Views z innymi rozwiązaniami implementującymi mapowanie obiektowo-ontologiczne oraz wskazuje dalsze możliwości rozwoju bazując na doświadczeniu autora uzyskanym z wykorzystania tej implementacji w rzeczywistym systemie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy Danych. Rozwój metod i technologii - Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania strony 207 - 216
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Piotrowski P.: Object Views - metoda mapowania obiektowo-ontologicznego// Bazy Danych. Rozwój metod i technologii - Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania/ ed. red: S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s.207-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi