Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przejmowania ciepła podczas wrzenia w dużej objętości na poziomych rurkach ogrzewanych elektrycznie. Badania przeprowadzono dla małych gęstości strumienia ciepła, a czynnikiem roboczym była woda destylowana w stanie nasycenia. Fragment powierzchni grzejnej badanych rurek został zmodyfikowany przez naniesienie metalicznej warstwy porowatej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA:KONFERENCJE strony 317 - 324,
ISSN: 0860-858X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dominiczak P., Cieśliński J.: Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje. -., nr. 22 (2002), s.317-324
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi