Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przejmowania ciepła podczas wrzenia w dużej objętości na poziomych rurkach ogrzewanych elektrycznie. Badania przeprowadzono dla małych gęstości strumienia ciepła, a czynnikiem roboczym była woda destylowana w stanie nasycenia. Fragment powierzchni grzejnej badanych rurek został zmodyfikowany przez naniesienie metalicznej warstwy porowatej.

Przemysław Dominiczak, Janusz Cieśliński. (2002). Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią, (22), 317-324.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje strony 317 - 324,
ISSN: 0860-858X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dominiczak P., Cieśliński J.: Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody na rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje. -., nr. 22 (2002), s.317-324

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi