Odporność kawitacyjna stali 2H13 przetapianej wiązką lasera i stopowanej niobem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odporność kawitacyjna stali 2H13 przetapianej wiązką lasera i stopowanej niobem

Abstrakt

Przedstawiono badania odporności kawitacyjnej stali 2H13 po dwóch wariantach obróbki laserowej. W pierwszym wariancie powierzchnie stali przetapiano wiązką lasera CO2, a w drugim powierzchnie wzbogacano Nb w ilości 5% masowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 207 - 210,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Odporność kawitacyjna stali 2H13 przetapianej wiązką lasera i stopowanej niobem// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.207-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi