Ocena jakości procesu toczenia na twardo jako alternatywy dla procesu szlifowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości procesu toczenia na twardo jako alternatywy dla procesu szlifowania

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych. Celem badań było sprawdzenie możliwości zastąpienia szlifowania otworów po hartowaniu, obróbką wykończeniową, jaką jest toczenie materiału w stanie utwardzonym. Oceniono jakość procesu toczenia na twardo, analizując wyniki obróbki pod względem dokładności wymiarowo kształtowej wytwarzanych wyrobów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa strony 343 - 346
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dobrzyński M., Raszewski B.: Ocena jakości procesu toczenia na twardo jako alternatywy dla procesu szlifowania// Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa/ ed. red. P. Grudowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydz. Mech. PG, 2009, s.343-346
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi