Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne, które doprowadziły do opracowania metod szacowania kosztu życia inwestycji. Opisano podstawowe założenia LCC według modelu przedstawionego w Normach oraz opracowanego w projekcie INNOTRACK. Zaproponowano połączenie powyższych metod i dostosowanie ich do oceny kosztu życia szyn kolejowych w Polce. Przedstawiono elementy wpływające na koszt utrzymania nawierzchni szynowej oraz metody zwiększania trwałości szyn. Na podstawie opracowanego algorytmu wykonano obliczenia dla przykładowego łuku poziomego i określono zakres opłacalności stosowania szyn utwardzanych cieplnie.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 166 - 168,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szwaczkiewicz K., Szmagliński J.: Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 9 (2015), s.166-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi