METODA WIELOKRYTERIALNEJ OCENY PRZEBUDOWY UKŁADÓW TOROWYCH NA SZLAKACH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODA WIELOKRYTERIALNEJ OCENY PRZEBUDOWY UKŁADÓW TOROWYCH NA SZLAKACH

Abstrakt

Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia projektowania układów geometrycznych toru kolejowego w procesie modernizacji linii kolejowych. Scharakteryzowano główne cechy dotyczące tej tematyki w oparciu o literaturę polską i zagraniczną, w tym przepisy branżowe. Przedstawiono czynniki wpływające na projektowanie modernizacji linii kolejowych. Określono wartości dopuszczalne parametrów kinematycznych i geometrycznych. Specyfika omawianego zagadnienia wymagała opracowania metody optymalizacji wielokryterialnej, za pomocą której tworzone są i oceniane warianty projektowanych układów geometrycznych toru. Algorytm optymalizacyjny w głównej mierze opiera się na algorytmach genetycznych, dostosowanych do wymagań stawianych przy projektowaniu nowych linii kolejowych. W pracy wybrano trzy główne kryteria, na podstawie których zbudowano funkcję celu. Pierwszym kryterium była minimalizacja zakresu robót ziemnych. Opracowano algorytmy do wyznaczania ich objętości. Drugim kryterium była minimalizacja kosztu cyklu życia szyn w łukach. Wartość całkowitego kosztu została określona w oparciu o dostępne badania szyn, przepisy, standardy oraz normy. Ostatnim kryterium była maksymalizacja prędkości możliwej do uzyskania podczas przejazdu na zaprojektowanym układzie geometrycznym. Każdemu z rozpatrywanych kryteriów nadano wagi, które określono na drodze wielokrotnych analiz. Po opracowaniu metody wielokryterialnej oceny zaimplementowano ją do autorskiego programu komputerowego. W części projektowej pracy przeanalizowano różne istniejące układy geometryczne toru i porównano układy zaprojektowane metodami bez wykorzystania optymalizacji z tymi, które zostały wygenerowane w oparciu o stworzoną metodę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi