Ocena rozkładu namagnesowania wewnątrz płyty magnesowanej elektromagnesem jarzmowym. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 61-66, 8 rys. bibliogr. 11 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro- je 28-30. X. 2003 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena rozkładu namagnesowania wewnątrz płyty magnesowanej elektromagnesem jarzmowym. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 61-66, 8 rys. bibliogr. 11 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro- je 28-30. X. 2003 r.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań rozkładu namagnesowania wewnątrz płyty magnesowa-nej elektromagnesem jarzmowym. Mierzono a) rozkład na powierzchni płyty na-tężenia efektu Barkhausena EB sondą punktową b) natężenie emisji magnetoaku-stycznej EMA. Pętle histerezy natężenia EB oraz EMA ujawniły efekt przesu-nięcia fazowego procesu magnesowania wewnątrz płyty wynikającego z prądówwirowych. Wyniki pomiarów zostały potwierdzone wynikami obliczeń rozkładuprzestrzennego indukcji magnetycznej B. Obliczenia wykonano za pomocą prog-ramu ANSYS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Augustyniak M.: Ocena rozkładu namagnesowania wewnątrz płyty magnesowanej elektromagnesem jarzmowym. Zesz. Probl. - Badania Nieniszczące.**2003 nr 8 s. 61-66, 8 rys. bibliogr. 11 poz. Materiały 32 Krajowej Konferencji Badań nieniszczących 32 KKBN. Międzyzdro- je 28-30. X. 2003 r.// . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi