Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych.

Abstrakt

Opisano wyniki analizy numerycznej (metoda elementów skończonych) rozkładu indukcji magnetycznej wewnątrz i przy powierzchni złącz spawanych. Badano wpływ materiału, geometrii spoiny oraz geometrii wady na te rozkłady.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Seniuk A., Augustyniak B., Chmielewski M.: Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi