Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocene techniczno-ekonomiczną ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego, realizowanego w oparciu o dwa systemy. Analizę opłacalności przeprowadzono dla układów, których porównanie jest w wysokim stopniu adekwatne do rzeczywistych warunków ekonomicznych i technicznych. Ocenie poddano systemy c.o. i c.w.u. wykorzystujące sprężarkową pompę ciepła lub alternatywnie kocioł olejowy, przy założeniu, że parametry pracy obu systemów są zbliżone. W części drugiej artykułu przedstawiono ocenę techniczno-ekonomiczną analizowanych systemów ogrzewania opartą na metodzie LCC ( Life Cycle Cost ) oraz wnioski w odniesieniu do rozważanego problemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sieniuc J., Bonca Z.: Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi