Ocena uciążliwości zapachowej jako przydatne narzędzie w planowaniu urbanistycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena uciążliwości zapachowej jako przydatne narzędzie w planowaniu urbanistycznym

Abstrakt

Przedstawione metody mogą być przydatne w ocenach jakości środowiska, a w szczególności wykonywanych dla wielofunkcyjnych obszarów o dużym zagęszczeniu zabudowy lub w przypadku ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 60 - 62,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Badach J., Kolasińska P., Dymerski T., Dymnicka M., Gębicki J.: Ocena uciążliwości zapachowej jako przydatne narzędzie w planowaniu urbanistycznym// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2019), s.60-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi