Ocena zgodności regulatorów automatycznych z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zgodności regulatorów automatycznych z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej

Abstrakt

W referacie przedstawiono niektóre zalecenia normalizacyjne związane z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń automatyki zawierających wyposażenie elektroniczne. Wykonanie badań zalecanych przez zharmonizowane z dyrektywami Unii Europejskiej (UE) normy wyrobu i powoływanie się na nie w deklaracji zgodności przez producenta pomaga użytkownikowi dostosować charakterystyki urządzenia i instalacji tak, aby zapewnić spełnienie wymagań odporności w środowisku zakłóceń. Ze względu na możliwości wyboru różnych norm zharmonizowanych dotyczących tego samego wyrobu należy oczekiwać od producentów rzetelnej informacji odnośnie poziomów odporności i emisji w celu poprawnego doboru urządzenia do projektowanej bądź istniejącej instalacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Ocena zgodności regulatorów automatycznych z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej// Wiadomości Elektrotechniczne.. -Vol. R. 74., nr. nr 5 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi