Odbiornik adaptacyjny o zredukowanej liczbie stanów dla systemu TETRA nowej generacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odbiornik adaptacyjny o zredukowanej liczbie stanów dla systemu TETRA nowej generacji

Abstrakt

W pracy przedstawiono ulepszone rozwiązanie odbiornika adaptacyjnego o zredukowanej liczbie stanów, przeznaczonego dla systemu TETRA nowej generacji. Zaprezentowano wyniki badań względnego czasu dekodowania w odbiorniku oraz jakości odbioru dla transmisji ciągłej w łączu w dół. Z przeprowadzonych badań wynika,iż możliwa jest znaczna redukcja złożoności obliczeniowej odbiornika, w porównaniu z odbiornikiem MLSE, przy nieznacznym pogorszeniu jakości odbioru

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 665 - 668,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Możdżonek S., Rutkowski D.: Odbiornik adaptacyjny o zredukowanej liczbie stanów dla systemu TETRA nowej generacji// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.665-668
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi