Oddziaływanie elektronów z wybranymi prekursorami metalicznych i półprzewodnikowych nanostruktur wytwarzanych za pomocą skupionych wiązek elektronowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oddziaływanie elektronów z wybranymi prekursorami metalicznych i półprzewodnikowych nanostruktur wytwarzanych za pomocą skupionych wiązek elektronowych

Abstrakt

Praca poświęcona jest oddziaływaniom elektronów z prostymi prekursorami metody FEBID. W szczególności wyznaczono oraz przeanalizowano całkowite przekroje czynne na rozpraszanie elektronów funkcji energii dla wybranych cząsteczek: SnCl4, TiCl4, C(CH3)4, Si(CH3)4 oraz Ge(CH3)4, C5H6. W ramach pracy badano korelacje pomiędzy wartościami całkowitych przekrojów czynnych, a wybranymi fizykochemicznymi wielkościami charakteryzującymi badane związki, takimi jak statyczna dipolowa polaryzowalność elektryczna oraz elektryczny moment dipolowy. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ metylacji, w tetraedrycznych związkach węgla, krzemu i germanu, na efektywność procesu rozpraszania elektronów. Zbadano wpływ zmiany zarówno atomu centralnego, jak i zamiany atomów zewnętrznych w cząsteczce tetraedrycznej, na zależność energetyczną całkowitego przekroju czynnego. Przeprowadzone badania przyczyniają się do lepszego zrozumienia oddziaływania elektronów z cząsteczkami zawierającymi atomy C, Si, Ge, Sn oraz Ti.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi