Ograniczenia propagacji zaburzeń w układach napędowych z zastosowaniem filtrów sieciowych i silnikowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ograniczenia propagacji zaburzeń w układach napędowych z zastosowaniem filtrów sieciowych i silnikowych.

Abstrakt

W układzie napędowym składającym się z przemiennika częstotliwości sterowanego z użyciem metody multiskalarnej i silnika asynchronicznego klatkowego badano skuteczność ograniczania harmonicznych prądu i propagacji zaburzeń elektromagnetycznych przy użyciu filtrów sieciowych i silnikowych. Zamieszczono wyniki zmierzonych napięć i prądów zaburzeń radioelektrycznych oraz harmonicznych w prądach zasilających przemiennik częstotliwości i silnik. W wyniku dokonanych pomiarów określono skuteczność zastosowanych filtrów w badanym układzie napędowym. Uzyskane wyniki podsumowano wnioskami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA strony 265 - 274,
ISSN: 0374-4817
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Fagiewicz K., Witkowski S., Gędziorski J.: Ograniczenia propagacji zaburzeń w układach napędowych z zastosowaniem filtrów sieciowych i silnikowych.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA. -., nr. 927 (2003), s.265-274
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi