Okna w kamienicy przy Długim Targu 43. Historia i problemy konserwatorskie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Okna w kamienicy przy Długim Targu 43. Historia i problemy konserwatorskie

Abstrakt

Okna w zabytkowej kamienicy przy Długim Targu 43 po wojnie odbudowano w formie nie odpowiadajacej historycznym stylom fasady. Po wykonaniu konserwatorsko-historycznej analizy stolarki okiennej tej kamienicy oraz innych przykładów w Gdańsku zaprojektowano i wykonano nowe okna nawiązujące do gotyku (podziały, konstrukcja, oszklenie, okucia i kolorystyka)z jednoczesnym zastosowaniem pewnych nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków strony 6 - 16,
ISSN: 0860-2395
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darecka K.: Okna w kamienicy przy Długim Targu 43. Historia i problemy konserwatorskie// WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE. -., nr. nr 17 (2005), s.6-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi