Określanie topologii sieci w celu lokalizacji abonenta telefonii VoIP wzywającego pomocy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określanie topologii sieci w celu lokalizacji abonenta telefonii VoIP wzywającego pomocy

Abstrakt

Technologia VoIP zaczyna odgrywać coraz większą rolę na rynku telekomunikacyjnym. W pracy przedstawiono problemy wdrażania w UE numeru alarmowego 112. Ważnym, nierozwiązanym problemem jest lokalizacja abonenta telefonii VoIP wzywającego pomocy. Przedstawiono problemy związane z wykrywaniem miejsca podłączenia telefonu VoIP w sieci Internet. Omówiono możliwości jakie stwarza w tym zakresie nowy protokół LLDP MED i porównano z innymi rozwiązaniami opartymi na protokołach ICMP z wykorzystaniem DNS.Zaprezentowano wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Fenomen Internetu strony 547 - 552
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nowicki K.: Określanie topologii sieci w celu lokalizacji abonenta telefonii VoIP wzywającego pomocy// Fenomen Internetu/ ed. A. Szewczyk, E. Krok Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2008, s.547-552
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi