On designing minimax adjustable wideband fractional delay FIR filters using two-rate approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On designing minimax adjustable wideband fractional delay FIR filters using two-rate approach

Abstrakt

Zaprezentowano nowe rozwiązanie problemu projektowania numerycznie oszczędnego, przestrajalnego, szerokopasmowego filtru ułamkowo opóźniającego o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) w strukturze Farrowa. Innowacja polega na zagregowaniu dwóch podejść. Pierwsze z nich polega na równoczesnej optymalizacji wszystkich podfiltrów struktury Farrowa. Drugie wykorzystuje dwuszybkościową aranżację dwustopniową. Docelowe rozwiązanie jest dwustopniowe, jednoszybkościowe. Oba stopnie są zoptymalizowane łącznie. Filtr ma mniejszą złożoność numeryczną w porównaniu z dotychczas opublikowanymi rozwiązaniami, przy spełnieniu tych samych wymagań na wartość bezwzględną zespolonego błędu aproksymacji idealnej charakterystyki amplitudowo-fazowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hermanowicz E., Johansson H.: On designing minimax adjustable wideband fractional delay FIR filters using two-rate approach // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi