On efficient collaboration between lawyers and software engineers when transforming legal regulations to law-related requirements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On efficient collaboration between lawyers and software engineers when transforming legal regulations to law-related requirements

Abstrakt

Aby zapewnić zgodność systemów informatycznych z prawem, konieczna jest współpraca pomiędzy prawnikami a informatykami. W referacie przedstawiono opis problemów dotyczących przekształcania przepisów prawa na wymagania względem systemu z perspektywy prawnika i informatyka. Zaprezentowano również ideę przestrzeni wspólnych informacji umożliwiających efektywną współpracę oraz proces, który integruje analizę wymagań wynikających z prawa z tradycyjnymi działaniami w ramach inżynierii wymagań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 193 - 198,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A., Kowalska M.: On efficient collaboration between lawyers and software engineers when transforming legal regulations to law-related requirements // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. T. 18 (2010), s.193-198
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi