Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków

Abstrakt

Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy prawne regulują szczegółowo pewne dziedziny gospodarki lub działania administracyjne i te przepisy określają zawartość dokumentów, dane i algorytmy przetwarzania informacji w systemie informatycznym. Przypadek trzeci dotyczy sytuacji, w której przepisy prawa określają sposób wytwarzania lub funkcjonowania systemów informatycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 95 - 100,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A., Kowalska M.: Wpływ prawa na systemy informatyczne - studia przypadków// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. T. 19 (2010), s.95-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi