On the importance of initial volume of eroded material for cavitation erosion curve - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the importance of initial volume of eroded material for cavitation erosion curve

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozważania na temat wpływu początkowej objętości erodowanego materiału na przebieg krzywych erozyjnego niszczenia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 18, strony 311 - 314,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: On the importance of initial volume of eroded material for cavitation erosion curve// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 18., nr. iss. 1/2 (2006), s.311-314
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi