On the possible increasing of efficiency of ship power plant with the system combined of marine diesel engine, gas turbine and steam turbine at the main engine - steam turbine mode of cooperation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On the possible increasing of efficiency of ship power plant with the system combined of marine diesel engine, gas turbine and steam turbine at the main engine - steam turbine mode of cooperation

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję układu kombinowanego okrętowego dużej mocy złożonego z silnika głównego tłokowego oraz skojarzonych z nim turbiny gazowej mocy i układu turbiny parowej, wykorzystujących energię zawartą w spalinach wylotowych silnika głównego tłokowego. Rozpatrywano układ kombinowany układ złożony z silnika spalinowego tłokowego skojarzony z układem turbiny parowej. Podano algorytm i obliczenia poszczególnych podukładów: silnika spalinowego tłokowego oraz obiegu turbiny parowej. Przedstawiono założenia i przyjęte ograniczenia do obliczeń, jak również niektóre parametry układu skonfrontowano z badaniami eksperymentalnymi dostępnymi w literaturze. Optymalizację energetyczną przeprowadzono tylko z punktu termodynamicznego. Nie zajmowano się analizą techniczno-ekonomiczną. Obliczenia numeryczne wykonano dla silnika wolnoobrotowego spalinowego firmy Wartsila o mocy 52 MW.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 16, strony 47 - 52,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dzida M.: On the possible increasing of efficiency of ship power plant with the system combined of marine diesel engine, gas turbine and steam turbine at the main engine - steam turbine mode of cooperation// Polish Maritime Research. -Vol. 16, iss. nr 1(59) (2009), s.47-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi