Operation of technical systems as the index of reliability and safety ofthem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Operation of technical systems as the index of reliability and safety ofthem

Abstrakt

Przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania systemów technicznych, która jest rozpatrywana jako wielkość fizyczna z jednostką miary zwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Wykazane zostanie też, że taka interpretacja działania może być uznana za wskaźnik niezawodności, a w szczególnych przypadkach - wskaźnik bezpieczeństwa funkcjonowania takiego sytemu. Do uzasadnienia takiej przydatności wspomnianego działania silnika zostanie zastosowany jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwi skonstruowanie modelu przebiegu pogarszania (zmniejszania) działania silnika z upływem czasu jego funkcjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Proc.] KONBIN 2003 Safety and Reliability International Conference: To Safe Life and Environment. Gdynia, May 27-30, 2003 strony 283 - 290
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Operation of technical systems as the index of reliability and safety ofthem// [Proc.] KONBIN 2003 Safety and Reliability International Conference: To Safe Life and Environment. Gdynia, May 27-30, 2003/ ed. K. Kołowrocki Warszawa: Inst. Tech. Wojsk. Lotn., 2003, s.283-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi