Opracowanie technologii spawania naprawczego szyn poddźwigowych A120 oraz badania nieniszczące jakości szyn w DCT w Porcie Północnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie technologii spawania naprawczego szyn poddźwigowych A120 oraz badania nieniszczące jakości szyn w DCT w Porcie Północnym

Abstrakt

Ekspertyza dotyczy realizacji zlecenia związanego z naprawą spoin szyn poddźwigowych na terenie terminalu kontenerowego - Deep Water Terminal (DCT) w Porcie Północnym w Gdańsku. W ramach opracowania: 1. Wykonano badania ultradźwiękowe (UT) i magnetyczno-proszkowe (MT) spoin czołowych szyn poddźwigowych typu A120, według schematu dostarczonego przez firmę SKANSKA S.A. 2. Wykonano analizę wyników badań nieniszczących wykonanych w maju 2015r. i maju 2017r., 3. Przeprowadzono powtórną interpretację zaleceń technologicznych i zakresu kontroli jakości zawartych w „Projekcie remontu torowiska podsuwnicowego na terminalu kontenerowym DCT w Porcie Północnym w Gdańsku”. Wytypowano spoiny do naprawy oraz określono poziomy jakości spoin szyn wg normy PN EN-ISO 5817, 4. Opracowano technologię (warunki spawania) złącza próbnego, 5. Wykonano złącze próbne na terenie DCT oraz badania nieniszczące i metalograficzne tego złącza, 6. Opracowano wyniki w/w badań, 7. Przeprowadzono nadzór nad pracami naprawczymi spoin na terenie DCT, 8. Wykonano badania VT, UT i MT spoin po naprawie i sporządzono protokoły końcowe. Materiał poufny - tylko do wiadomości Zleceniodawcy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi