Oprogramowanie Saphira do rozmytej autonomicznej nawigacji robota mobilnego Pioneer 2CE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oprogramowanie Saphira do rozmytej autonomicznej nawigacji robota mobilnego Pioneer 2CE

Abstrakt

Praca obejmuje analizę wykorzystania logiki rozmytej do nawigacji autonomicznego robota mobilnego Pioneer 2CE w nieznanym otoczeniu, przy użyciu architektury oprogramowania Saphira. W opracowaniu przestawiono podstawy rozmytej nawigacji, strukturę sterownika rozmytego i architekturę oprogramowania Saphira. Przedstawiono platformę mobilną Pioneer 2CE, symulator robota i sposób jego sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyka w technice. T. 1 strony 26 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S.: Oprogramowanie Saphira do rozmytej autonomicznej nawigacji robota mobilnego Pioneer 2CE// Informatyka w technice. T. 1/ ed. pod red. K. Lenika, G. Borowskiego. Lublin: Lubelskie Tow. Nauk. = Soc. Sci. Lubl., 2006, s.26-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi