Optimization of combined heat and power (CHP) market allocation: The case of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimization of combined heat and power (CHP) market allocation: The case of Poland

Abstrakt

Combined heat and power (CHP), that is production of electricity and useful heat in a single thermodynamic process, is a way of primary energy saving and emission reduction. Therefore, promotion of the electricity from high-efficiency cogeneration (CHP-E) was encouraged in the European Union. However, CHP-E promotion mechanisms proved low effectiveness in certain countries, like Poland, where the prices of certificates of origin were kept at relatively low levels. This paper attempts to analyse the effect of CHP-E support system on the market allocation of different cogeneration technologies. MARKAL model of Polish power system was applied to calculate the installed capacity and annual electricity production from cogeneration plants in time perspective to 2030. The impact of buy-out fee and resulting shadow prices of certificates on the market share of CHP-E and the technology choice was studied. The convergence of promotion mechanisms for CHP-E and electricity from renewable energy sources (RES-E) was also investigated.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 3

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 42 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science nr 214, strony 1 - 11,
ISSN: 1755-1307
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Jaskólski M., Stoltmann A.: Optimization of combined heat and power (CHP) market allocation: The case of Poland// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science -Vol. 214, (2019), s.1-11
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1088/1755-1315/214/1/012036
Bibliografia: test
 1. Jaskólski M 2016 Modelling long-term technological transition of Polish power system using MARKAL: Emission trade impact Energy Policy 97 p. 365-377 otwiera się w nowej karcie
 2. Polish Information and Foreign Investment Agency, Energy Sector in Poland, Warsaw, 2013. otwiera się w nowej karcie
 3. European Commission 2004 DIRECTIVE 2004/8/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, Off. J. Eur. Union. p. 50-60 otwiera się w nowej karcie
 4. Jaskólski M, Reński A and Minkiewicz T 2017 Thermodynamic and economic analysis of nuclear power unit operating in partial cogeneration mode to produce electricity and district heat, Energy 141 p. 2470 -2483 otwiera się w nowej karcie
 5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 Nr 54 Poz. 348. 2006 otwiera się w nowej karcie
 6. Sołtysik M, Mucha-Kuś K 2015 High-efficiency Gas Cogeneration -an Assessment of the Support Mechanism, Acta Energ. 3 () 97-102. doi:10.12736/issn.2300-3022.2015309. otwiera się w nowej karcie
 7. Sołtysik M and Mucha-Kuś K 2014 Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration, Acta Energ. 20 p. 134-139 otwiera się w nowej karcie
 8. Moreira N A, Monteiro E and Ferreira S 2007 Transposition of the EU cogeneration directive: A vision for Portugal, Energy Policy 35 p. 5747-5753 otwiera się w nowej karcie
 9. Lončar D, Duić N and Bogdan Ž 2009 An analysis of the legal and market framework for the cogeneration sector in Croatia, Energy 34 p. 134-143 otwiera się w nowej karcie
 10. Lončar D and Ridjan I 2012 Medium term development prospects of cogeneration district heating systems in transition country -Croatian case, Energy 48 p. 32-39. doi:10.1016/j.energy.2012.07.025. otwiera się w nowej karcie
 11. Lipošćak M, Afgan N H, Duić N and da Graça Carvalho M 2006 Sustainability assessment of cogeneration sector development in Croatia, Energy 31 p. 1940-1948
 12. Athawale R and Felder F A 2014 Incentives for Combined Heat and Power plants: How to increase societal benefits?, Util. Policy 31 p. 121-132 otwiera się w nowej karcie
 13. Paska J, Sałek M and Surma T 2009 Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland, Renew. Sustain. Energy Rev 13 p. 142-154 otwiera się w nowej karcie
 14. 2014 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC otwiera się w nowej karcie
 15. 2009 Ministry of Economy of the Republic of Poland, Energy Policy of Poland until 2030 - Appendix to Resolution no. 202/2009 of the Council of Ministers of 10 November 2009 otwiera się w nowej karcie
 16. Lewandowski J 2010 Opracowanie założeń i kluczowych elementów "Programu Rozwoju w Polsce Kogeneracji"
 17. European Commission, The EU Emissions Trading System (EU ETS), Clim. Action. otwiera się w nowej karcie
 18. European Commission, Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community, Official Journal of the European Union L 140/63 otwiera się w nowej karcie
 19. Ministry of the Environment of the Republic of Poland 2011 The act dated 28 April 2011 on the greenhouse gas emission allowance trading (in Polish), Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695,. otwiera się w nowej karcie
 20. Jaskólski M and Bućko P 2015 MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: Increasing the share of renewable energy sources by 2040, Rynek Energii 117 p. 117-125 otwiera się w nowej karcie
 21. Loulou R, Goldstein Gand Noble K 2004 Documentation for the MARKAL Family of Models
 22. Ministry of Economy of the Republic of Poland 2015 Energy policy of Poland until 2050 -The draft version 0.6 dated 03 Aug 2015 (in Polish) otwiera się w nowej karcie
 23. Jaskólski M 2012 Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time horizon Part I -concept of the model, Acta Energ 12 p. 15-25 otwiera się w nowej karcie
 24. 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 214 (2019) 012036 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/214/1/012036 otwiera się w nowej karcie
 25. Jaskólski M 2012 Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long term time horizon . Part II . Model and forecasts assumptions, Acta Energ 13 p. 4-13 otwiera się w nowej karcie
 26. Agencja Rynku Energii S.A. 2015 Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2014 (Polish Power Sector Statictics 2014), Agencja Rynku Energii S.A.
 27. PwC, Rynek ciepła w Polsce, 2012.
 28. GUS 2016 Energy Statistics in 2014 and 2015, Central Statistical Office otwiera się w nowej karcie
 29. Sołtysik M 2013 Wybrane aspekty funkcjonowania systemów wsparcia na przykładzie wysokosprawnej kogeneracji, Tauron Pol. Energ. SA. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 230 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi