Oszacowanie zagrożenia powodziowego dla budynku biurowo-usługowego Alchemia II przy al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oszacowanie zagrożenia powodziowego dla budynku biurowo-usługowego Alchemia II przy al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku

Abstrakt

Celem pracy jest oszacowanie zagrożenia powodziowego wynikającego z natural-nych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych dla budynku biurowo-usługowego Alchemia II zlokalizowanego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 409. Zakres projektu obejmuje analizę potencjalnych źródeł zagrożenia powodziowego w Gdańsku z uwzględnieniem wód Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej, dorzecza Wisły oraz wód opadowych i roztopowych kształtu-jących procesy hydrologiczne w miejskiej zlewni Gdańska. W pracy przedstawiono analizę historycznych zdarzeń powodziowych z uwzględnieniem ich skutków w rejonie opracowania, analizę przygotowania budynku biurowo-usługowego Alchemia II do minimalizowania ryzyka powodziowego dla którego również oszacowano zagrożenie i ryzyko powodziowe.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi