Park w metropolii – perspektywy i paradoksy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Park w metropolii – perspektywy i paradoksy

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia parków miejskich w budowaniu wizerunku metropolii, oraz podkreślenie potrzeby przewartościowania poglądów dotyczących szeroko pojętego krajobrazu miasta. Na tle ogólnych rozważań o potrzebie i podejściu do ochrony otwartego krajobrazu miejskiego zaprezentowano kilka pozytywnych przykładów działań miast na rzecz przywracania świetności terenów zielonych i rekreacyjnych, lub ich tworzenia na terenach pełniących dotychczas inne funkcje. Ukazano też zagrożenia, jakie dla jakości życia w metropolii mogą nieść niewłaściwe decyzje przestrzenne dotyczące systemów zielonych miasta. Za przykład posłużył Pas Nadmorski w Gdańsku. Opisane przypadki dowodzą, że niezbędny jest rozwój strategicznego planowania krajobrazu miejskiego, oraz wiązanie go z procesami rozwojowymi miast, zwłaszcza w obliczu gwałtownych przemian technicznych i przestrzennych oraz narastania konsumpcyjnego podejścia do środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 175 - 193,
ISSN: 0079-3493
ISSN:
0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Park w metropolii – perspektywy i paradoksy// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -., nr. 259 (2015), s.175-193
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi