Perceptions of entrepreneurs among Polish students - entrepreneurs' alternative constructions from different, not mainstream research perspective - what do children of transition think? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perceptions of entrepreneurs among Polish students - entrepreneurs' alternative constructions from different, not mainstream research perspective - what do children of transition think?

Abstrakt

Artykuł jest próbą prezentacji wyobrażeń i konstrukcji przedsiębiorców w oczach studentów kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Gdańskiej. Wykorzystane w nim zostały metody analizy zawartości danych wizualnych oraz elementy semiotyki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Enterprise in modern economy. SMEs and entrepreneurship strony 95 - 117
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Perceptions of entrepreneurs among Polish students - entrepreneurs' alternative constructions from different, not mainstream research perspective - what do children of transition think?// Enterprise in modern economy. SMEs and entrepreneurship/ ed. ed. Ewa Lechman. Gdańsk: Gdansk University of Technology Publishing House, 2010, s.95-117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi