Photoconversion of carbon dioxide to methane and light hydrocarbons - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photoconversion of carbon dioxide to methane and light hydrocarbons

Abstrakt

Fotokonwersja ditlenku węgla do lekkich węglowodorów jest czystym i przyjaznym dla środowiska procesem, pozwalającym na obniżenie emisji CO2 przy jednoczesnym generowaniu paliwa. Badanie efektywności procesu fotokonwersji CO2 prowadzono w obecności promieniowania UV-Vis, pary wodnej oraz fotokatalizatorów Ag-TiO2, Au-TiO2, Ag/Au-TiO2 otrzymanych w mikroemulsji woda/AOT/cykloheksan. Najwyższą aktywność w procesie fotoredukcji CO2 wykazywał TiO2 otrzymany w wyniku hydrolizy izopropanolanu tytanu (TIP) modyfikowany nanocząstkami złota. Po 60 minutach prowadzenia procesu z zastosowaniem (1,5% mol.) Au/TiO2 w fazie gazowej otrzymano 503 ppm metanu w fazie gazowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering". - Vol. 2/2, Gdansk, 5th-7th May 2011 strony 89 - 93
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Cybula A., Klein M., Zielińska-Jurek A., Zaleska A.: Photoconversion of carbon dioxide to methane and light hydrocarbons// 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers :''Advances in Chemical and Mechanical Engineering". - Vol. 2/2, Gdansk, 5th-7th May 2011/ ed. ed. C. Fijało. - Faculty Mechanical Engineering, Chemical Faculty Gdansk University of Technology. Gdańsk: , 2011, s.89-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 128 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi