Physicochemical treatment of used cutting fluids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Physicochemical treatment of used cutting fluids

Abstrakt

Badano fizykochemiczne oczyszczanie przepracowanych cieczy obróbkowych pobranych z różnych źródeł przez rozdzielanie na frakcje: organiczną i wodną. Stosowano różne koagulanty (m.in. siarczan żelaza, chlorek żelaza) oraz polielektrolit Polyquant 20 U 050. Do wyznaczenia szybkości rozdziału emulsji wykorzystano Turbiscan Lab Expert. Ponadto wyznaczono optymalne warunki rozdziału faz emulsji (pH, temperatura oraz dawki koagulanta i polielektrolitu).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K., Jagielska A.: Physicochemical treatment of used cutting fluids// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi