Właściwości reologiczne emulsji w warunkach pracy cyrkulacyjnego reaktora dwukolumnowego z mieszaniem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości reologiczne emulsji w warunkach pracy cyrkulacyjnego reaktora dwukolumnowego z mieszaniem

Abstrakt

Emulsje zawierające wodę i mieszaninę oleju parafinowego i silikonowego wytwarzano w dwukolumnowym reaktorze cyrkulacyjnym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej. Badano własności reologiczne tych emulsji w warunkach pracy reaktora. Analizowano warunki inwersji faz oraz zależność pozornej lepkości emulsji od prędkości cyrkulacji dyspersji w reaktorze. Stwierdzono,że położenie punktu inwersji faz można określić w oparciu o pomiary lepkości emulsji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr R 45(37), strony 83 - 84,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Hołowacz I., Gryszko J.: Właściwości reologiczne emulsji w warunkach pracy cyrkulacyjnego reaktora dwukolumnowego z mieszaniem// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. R 45(37)., nr. nr 4S (2006), s.83-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi