Planar chiral dianthranilide and dithiodianthranilide molecules: optical resolution, chiroptical spectra, and molecular self-assembly. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planar chiral dianthranilide and dithiodianthranilide molecules: optical resolution, chiroptical spectra, and molecular self-assembly.

Abstrakt

Chiralny planarnie diantranilid został rozdzielony na enancjomery przy użyciu chlorku (-)-(1S,4R)-kamfanoilu. Konfigurację absolutną (S)-enancjomeru ustalono na podstawie analizy rentgenograficznej monokryształu jego N,N'-dikamfoilopochodnej. Natomiast rozdział ditiodiantranilidu na enancjomery przeprowadzono poprzez tworzenie związków inkluzyjnych z (R,R)-1,2-diaminocykloheksanem. Otrzymanemu w ten sposób enancjomerowi przypisano konfigurację absolutną R. Tytułowe związki badano przy użyciu spektroskopii dichroizmu kołowego. Znak efektu Cottona przejścia elektronowego n-pi* jest determinowany przez helikalność skręconego chromoforu benzamidowego lub tiobenzamidowego. W stanie stałym obserwowano różną samoorganizację cząsteczek racemicznych oraz homochiralnych. W sieciach krystalicznych racematu enancjomeryczne molekuły diantranilidu układają się na przemian łącząc się ze sobą cyklicznymi ośmioczłonowymi wiązaniami wodorowymi N-H...O. Natomiast krystaliczne solwaty optycznie czynnego (+)-diantranilidu z DMSO połączone są liniowymi wiązaniami wodorowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Olszewska T., Gdaniec M., Połoński T.: Planar chiral dianthranilide and dithiodianthranilide molecules: optical resolution, chiroptical spectra, and molecular self-assembly. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi