Płyny biologiczne jako źródło informacji o narażeniu człowieka na środowiskowe czynniki chemiczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Płyny biologiczne jako źródło informacji o narażeniu człowieka na środowiskowe czynniki chemiczne

Abstrakt

Organizm ludzki narażony jest na ekspozycję zanieczyszczeń z otaczającegośrodowiska. W celu określenia stopnia zagrożenia coraz częściej wykonuje siępomiary stężeń substancji chemicznych lub ich metabolitów w płynach biologi-cznych, tj. w moczu, krwi, mleku matki, żółci, ślinie i spermie. Aby stwier-dzić w nich stężenia śladowe należy próbki odpowiednio przygotować.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 578 - 598
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi