Pobieranie próbek opadów atmosferycznych do analizy. Opis stosowanych próbników. Sampling of atmospheric precipitation for the analysis. Description applied samplers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pobieranie próbek opadów atmosferycznych do analizy. Opis stosowanych próbników. Sampling of atmospheric precipitation for the analysis. Description applied samplers

Abstrakt

W pracy przedstawiono opis podstawowych typów próbników wykorzystywanych do pobierania próbek opadów atmosferycznych (woda deszczowa, wody spływne, mgła) oraz tok postępowania analitycznego z pobranymi próbkami w celu oznaczenia szerokiego spektrum składników śladowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 853 - 867,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grynkiewicz M., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Pobieranie próbek opadów atmosferycznych do analizy. Opis stosowanych próbników. Sampling of atmospheric precipitation for the analysis. Description applied samplers// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 8 (2002), s.853-867
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi