Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie?

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę satysfakcji z pracy. Dokonano przeglądu podstawowych aspektów tego zjawiska: sposobów definiowania, znaczenia z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz czynników wpływających na występowanie lub niewystępowanie zadowolenia z pracy. Celem głównym była próba odpowiedzi na pytanie, czy charakterystyki demograficzne pracownika – a konkretnie jego wiek – mają znaczenie dla odczuwania zadowolenia z pracy. Dla potwierdzenia lub zaprzeczenia tak sformułowanego pytania posłużono się wynikami badań przeprowadzonych wśród 856 pracowników organizacji uczestniczących w międzynarodowym projekcie projektu Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XV, strony 61 - 75,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K.: Poczucie zadowolenia z pracy - czy wiek ma znaczenie?// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XV., nr. 11, cz. II (2014), s.61-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi